Bibliometria w sieci WWW

Witryna Eugene'a Garfielda, założyciela ISI (Institute for Scientific Information), twórcy idei indeksów cytowań. E. Garfield udostępnia bezpłatnie niemal wszystkie swoje publikacje, w tym klasyczną dla bibliometrii i dziedzin pokrewnych książkę "Citation indexing - its theory and application in science, technology, and humanities".

Firma komercyjna produkująca indeksy cytowań, wykorzystywane powszechnie w badaniach bibliometrycznych. Obecnie jest częścią korporacji Thomson Scientific (www.thomson.com) wraz z dwoma innymi dostawcami usług informacyjnych: Derwent Information (www.derwent.com) i Dialog Corp. (www.dialog.com).

Trzy podstawowe produkty ISI to bazy danych:

Baza publikacji, głównie artykułów z czasopism naukowych, oraz cytowań z obszaru nauk podstawowych (basic science) i częściowo nauk stosowanych (applied science). Wersja rozszerzona Science Citation Index Expanded SCIExp.

Baza publikacji i cytowań z nauk społecznych. Niektóre czasopisma są indeksowane także w SCI.

Baza publikacji i cytowań z obszaru nauk artystycznych i humanistycznych. Niektóre czasopisma są indeksowane także w SCI i SSCI.

W oparciu o te trzy bazy (tzw. indeksy cytowań) ISI stworzył system specjalistycznych narzędzi do analizy i wyszukiwania publikacji:

Web of Science (www.webofscience.com) to baza w sieci WWW integrująca wymienione wyżej podstawowe indeksy ISI. Połączona z JCR on the Web i CC connect oraz serwisami innych dostawców informacji, m. in. zawierającym informacje o blisko 250 000 czasopism katalogiem ulrichsweb.com firmy Ulrich-Bowker (www.bowker.com). Platforma WOS została wykorzystana w systemie Derwent Innovation Index (dii.derwent.com).

Na serwerze ISI można zobaczyć demo systemu i przeczytać tutorial.

Baza zawierająca ilościowe oceny czasopism, tworzone w oparciu o cytowania publikowanych w nich artykułów - swego rodzaju ranking czasopism z różnych dziedzin. Wersja WWW JCR on the Web.

Baza spisów treści (Table-of-Contents Database) kilku tysięcy czasopism z różnych obszarów nauki. Wersja WWW CC connect (opis), bezpłatna wersja demo (kod rejestracyjny M-8J20020).

Baza informacji bibliograficznych i abstraktów referatów z konferencji, sympozjów, kolokwiów itp. Dostępna w dwóch edycjach: Science & Technology edition oraz Social Sciences & Humanities edition. Obie edycje zawierają w sumie około 2 milionów artykułów z ponad 60 tysięcy konferencji od 1990 roku.

ISIHighlyCited.com jest (jak na razie) bezpłatnym systemem służącym do "namierzania" osób, grup badawczych i laboratoriów, które wnoszą istotny wkład w rozwój nauki i technologii w ostatnich latach, mierzony w oparciu o dane dotyczące publikacji i cytowań (tutorial).

ISI Essential Science Indicators umożliwia wykonywanie analiz działalności badawczej osób, instytucji, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce (tutorial www.isinet.com/tutorials/esi/ i demo www.isinet.com/isi/demos/esi/).

Listę wszystkich produktów można znaleźć na stronach ISI. Obecnie ISI wraz z Derwent pracuje nad jeszcze silniejszą integracją produkowanych baz danych w systemie Web of Knowledge (opis: www.isinet.com/isi/webofknowledge/).

ISI jest praktycznie monopolistą na rynku baz danych z cytowaniami naukowymi i wszystkie ważniejsze analizy bibliometryczne w części lub w całości opierają się na danych pochodzących z wymienionych indeksów.

Jeden z najważniejszych światowych ośrodków badań bibliometrycznych. Na serwerze można znaleźć liczne opracowania i raporty, w tym opis i wyniki projektu Bibliometric Mapping (sahara.fsw.leidenuniv.nl/ed/projects.html).

Czołowa firma w zakresie wykorzystania patentów w badaniach techniki i przemysłu (patentometria). Producent komercyjnej bazy wskaźników patentometrycznych Tech-Line, dostawca danych i analiz dla publikowanego co 2 lata raportu US NSF Science & Engineering Indicators. Opis wskaźników oraz przykłady ich zastosowania można znaleźć tutaj, dostępne są też niektóre publikacje pracowników firmy.

Bibliometryczna wyszukiwarka internetowa (bibliometric Query-By-Example search engine). Na podstawie zestawu stron (adresów) tworzy profil uzytkownika i wyszukuje dokumenty korzystając z odsyłaczy (cytowań) do stron stanowiących kryterium wyszukiwania. Na jednej ze stron znajduje się lista systemów bibliometrycznych, projektów i odsyłaczy.

Artykuł konferencyjny Sary von Ungern-Sternberg. Opis podstawowych zagadnień bibliometrii.

Dr Ronald N. Kostoff jest pracownikiem Office of Naval Research i jednym z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie metod badania nauki i techniki. Na stronie znajdują się odsyłacze do kilku monografii i artykułów Kostoffa (format HTML, DOC, TXT) poświęconych zagadnienim oceny programów badawczych oraz badaniom stanu nauki i techniki:

Prace zawierają bibliografie obejmujące kilka tysięcy pozycji z opisywanych dziedzin.

Serwer CRRM na uniwersytecie w Marsylii. Jeden z ośrodków badań informetrycznych we Francji. Na serwerze znajdują się witryny wielu francuskich instytucji i organizacji zajmujących się informetrią, m. in. ISSI (International Society for Scientometrics & Informetrics) oraz Société Française de Bibliométrie Appliquée. CRRM jest także producentem oprogramowania bibliometrycznego (system DataView).

Wyszukiwarka publikacji naukowych udostępnionych w Internecie w postaci plików PS, PDF, DOC i innych. Można poszukiwać dokumentów źródłowych lub cytowanych (cytowania na stronach WWW). System umożliwia znalezienie dokumentów podobnych, współcytowanych, wykonuje prostą analizę cytowań (z uwzględnieniem problemu samocytowań).

Opracowana przez Ronalda Rousseau "krótka historia bibliometrii" od 1916 do 1990 roku.

Witryna grupy badaczy z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Umea w Szwecji. Kilka publikacji, odsyłacze, bezpłatny program wspomagający badania bibliometryczne Bibexcel.

Rozmiar: 799 bajtów

Wydruk ze strony INP@T - Laboratorium Informacji Patentowej i Technicznej
© Adam Bartkowski, Ostatnia aktualizacja: 26.10.2002

Rozmiar: 799 bajtów